19.01.2021

Əməkdar Elm Xadimi t.e.d., professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın doğum günüdür.

Əməkdar Elm Xadimi t.e.d., professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın doğum günüdür. Zəhra Quliyevanın oftalmologiya sahəsində uğurlarımdanılmazdır. O, gənc kadrların yetişdirilməsində göstərdiyi səylərinə görə tibb ictimaiyyətinin hörmət və ehtiramını qazanmışdır. Onun əziz xatirəsini hörmətlə yad edirik!